Centrum Badawczo Rozwojowe specjalizuje się w projektowaniu i budowie prototypowych oraz przemysłowych innowacyjnych form do termoformowania i wtrysku, dedykowanych miedzy innymi do produkcji opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym. Centrum wyposażone jest w nowoczesny park maszynowy, w skład którego wchodzą między innymi wyspecjalizowane obrabiarki CNC, drukarka 3D do metali, wiertarka lufowa czy szlifierka do płaszczyzn. Zaangażowany w procesy badawczo-rozwojowe personel umożliwia zarówno nam jak i naszym odbiorcom na konsekwentny postęp i rozwój interesujących rozwiązań.

Formy do termoformowania CPET

W Centrum Badawczo-Rozwojowym spółki prowadzone są prace nad wytworzeniem narzędzi (form) do przetwórstwa CPET. Posiadamy wiedzę i zasoby pozwalające na opracowanie konstrukcji oraz wykonanie form termoformowalnych umożliwiających produkcję opakowań CPET o zwiększonej odporności termicznej z 70°C do 200°C. Budowę narzędzi do CPET realizujemy wykorzystując nowoczesne maszyny do obróbki CNC oraz wieloletnie know-how w przetwórstwie tworzyw sztucznych zapewniając naszym odbiorcom kompleksową obsługę projektową, wykonawczą i analityczną. W laboratorium badawczym działającym w obszarze CBR możemy przeprowadzić testy sprawdzające wytrzymałość mechaniczną i termiczną powstających produktów CPET i innych.

Formy do termoformowania CPET spienionego

CBR podjęło się badań nad wytworzeniem narzędzi (form) do przetwórstwa CPET spienionego charakteryzującego się wysoką do 200°C odpornością termiczną i jednocześnie zwiększoną izolacyjnością finalnego produktu. Dodatkowa atrakcyjność tej nowej grupy narzędzi i produktów z nich wykonywanych, podobnie z resztą jak produktów z litego CPET, polega na możliwości formowania materiałów wykonanych z surowca pochodzącego blisko w 100% z recyklingu. Wykorzystanie tego rozwiązania do zastosowań spożywczych jest możliwe dzięki dostosowaniu wszystkich etapów procesu tj. ekstruzji folii, projektowania form i termoformowania do nowo stawianych wymagań. Innowacyjne rozwiązania stosowane w konstrukcji form umożliwiają bezpieczne użycie wyprodukowanych w procesie termoformowania opakowań i zapakowanie w nie produktów spożywczych i późniejsze odgrzanie w klasycznych piekarnikach i piecach kuchennych. Dla grona klientów zainteresowanych tą technologią jesteśmy gotowi wykonać narzędzie produkcyjne co z powodzeniem pozwoli im konkurować na rynku dań gotowych z innymi tworzywami jak np. PP, którego zastosowanie z racji niższej odporności termicznej ogranicza się do zastosowań w kuchenkach mikrofalowch.

Formy do termoformowania PLA spienionego

Chętnie podejmujemy się realizacji wymagających, nietypowych oraz skomplikowanych projektów traktując każde z nich jako ciekawe wyzwanie. Jednym z takich zadań CBR jest opracowywanie narzędzi do produkcji opakowań PLA oraz PLA spienionego. Zaawansowane prace związane z budową form oraz opracowaniem linii technologicznej do ekstruzji i formowania tego typu surowca pozwalają na zaoferowanie na rynku rozwiązań wspierających wykorzystanie odnawialnych i kompostowalnych surowców biopolimerowych. Przetwarzanie materiału PLA jest jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w skali regionu a nowe konstrukcje form i opakowań mogą posłużyć nam i naszym odbiorcom do wzbogacenia swojego portfolio produktowego i rozwinięcia szeregu ciekawych zastosowań.

Innowacyjne elementy konstrukcyjne form

Dział projektowy CBR zajmuje się ciągłym udoskonalaniem stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Wśród niech są prace związane z doborem odpowiedniej geometrii i możliwie najlepszego materiału stempla pozwalającego na optymalne rozłożenie tworzywa formowanego a przez to wpływające na niższe zużycie surowca. Innym z zagadnień jest dobór odpowiedniego typu materiału polimerowego pod kątem najlepszych właściwości mechanicznych i estetycznych (połysk i gładkość) wytwarzanych wyrobów. Istotny wpływ w ergonomię i redukcję zarówno odpadów jak i kosztów pracy jest zastosowanie elementów konstrukcyjnych eliminujących problemy wynikające z położenia stref ciepłej i zimnej obok siebie oraz odporności tych elementów na odkształcenia przy długotrwałej ekspozycji na temperaturę. Jeszcze innym unikatowym dla form do termoformowania zagadnieniem, którego podejmie się CBR będzie opracowanie nowej konstrukcji noży o poprawionej charakterystyce i wytrzymałości wpływających jednocześnie na eliminację ryzyk jakościowych finalnego produktu w tym tzw. "włosów anielskich”

Formy wtryskowe

Oprócz specjalizacji w formach do termoformowania z wykrawaniem nożami z taśmy stalowej oraz matrycowym posiadamy dużą wiedzę w wykonawstwie i naprawie form wtryskowych.

Przetwórcom tworzyw i producentom opakowań nie posiadającym własnego zaplecza narzędziowego oferujemy możliwość wykonania dokumentacji technicznej starych form oraz ich regenerację. Wykorzystując profesjonalne narzędzia i oprogramowanie producentom chcącym skorzystać z zalet chłodzenia konformalnego oferujemy współpracę umożliwiającą zwiększenie wydajności procesu wtrysku używanych narzędzi. Stosując innowacyjne rozwiązania i wykonując prototypy wykonane w druku 3D z proszku metalicznego metodą SLS możemy wykonać każdy układ chłodzenia niemożliwy do uzyskania obróbką ubytkową. Umieszczając kanały chłodzące bliżej powierzchni formujących umożliwiamy równomierny odbiór ciepła z całej powierzchni narzędzia.

Usługi badawczo-rozwojowe

Ofertę Centrum Badawczo Rozwojowego kierujemy do producentów opakowań, producentów folii, wytwórców różnego rodzaju wyrobów z tworzyw sztucznych wykorzystujących formy wtryskowe i formy do termoformowania. W ramach działalności badawczej CBR możemy zaoferować szeroką gamę usług zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym realizując projekty w formie pojedynczych zleceń lub jako stały partner.

Zapewniamy pełne wsparcie na wszystkich etapach rozwoju prowadzonych projektów i budowanych narzędzi od analizy pomysłu przez projektowanie, budowę form, próby prototypów aż do wsparcia technicznego w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Możemy przeprowadzić badania wykonanych prototypów i produkowanych opakowań udoskonalając je zanim formy zostaną wysłane do naszych odbiorców, a także zaoferować wsparcie w procesach uruchomienia i wdrożenia nowych rozwiązań w produkcji odbiorców. Posiadając park maszyn do termoformowania możemy przeprowadzić pełną analizę procesu przetwórstwa przygotowując niezbędne instrukcje, receptury i prezentacje pozwalające klientom przyspieszyć proces wdrożenia innowacyjnych narzędzi.

Każdy proces zaczyna się od etapu oceny technicznej rozwiązania, następnie projektowania i przygotowania wizualizacji wypraski. Dzięki posiadanej technologii druku 3D możemy również metodą FDM wyprodukować modele 3D opracowywanych opakowań zanim zespół przystąpi do opracowania pełnej konstrukcji narzędzia. Do produkcji wykorzystujemy tylko najwyższej klasy komponenty, a jakość wykonania jest każdorazowo potwierdzana podczas kontroli dokładności.