Zapytanie ofertowe NR 01/Marcato/2018

Na dostawę linii do wytłaczania folii polipropylenowej wraz z układem podawania materiałów sypkich

Zapytania ofertowe 01/Marcato/2018

Oświadczenie o braku powiązań 01/Marcato/2018

Zamknięcie postępowania wyboru dostawcy 01/Marcato/2018